Trường THCS Đoàn Xá hoạt động tập thể dục giữa giờ. Tập thể dục giữa giờ trong trường học là một hoạt động quan trọng, không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn giúp học sinh giải trí, ...